Factuurfinanciering vs. Factoring

Het belangrijkste verschil tussen factoring en factuurfinanciering zit in degene die de betaling int van facturen die een klant verschuldigd is. In beide gevallen hoeft het bedrijf geen 30 of 60 dagen te wachten voordat de factuur door de klant wordt betaald. Werkkapitaal is direct beschikbaar voor het bedrijf. Bij de financiering van haar facturen houdt het bedrijf de volledige controle over de inning van de factuur bij haar klanten. Het bedrijf neemt gewoon een lening op de verzonden factuur. Zodra de betaling van de klant na de vastgestelde periode ontvangen wordt, betaalt het bedrijf de lening terug. Bij factoring koopt de factoringmaatschappij de verschuldigde facturen, vaak alle, en neemt zij de inning van de facturen en veelal ook het debiteurenbeheer over. 

Wat is Factuurfinanciering?   

Factuurfinanciering is geld lenen op uitstaande vorderingen. Een kredietgever bevoorschot een deel van onbetaalde facturen – gewoonlijk 80%, in de vorm van een lening. Zodra de klant de factuur betaalt, betaal het bedrijf de kredietgever het geleende bedrag plus vergoedingen en rente terug. In dit scenario, blijf het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het innen van het geld dat haar klant verschuldigd is. De klanten weten niet en hoeven ook niet te weten dat er een financiering op de factuur is aangegaan. Factuurfinanciering is meestal flexibeler en volgt het principe “Gebruik het wanneer je het nodig hebt”. Er is geen minimumbedrag per maand vereist.  

Voorbeeld van Factuurfinanciering: 

Laten we zeggen dat je een timmerfabriek hebt. Je stuurt een factuur van €10.000 naar Martijn. Martijn heeft 30 dagen om de factuur te betalen. In de tussentijd krijg je een andere bestelling van Jeroen. Maar om die bestelling af te kunnen ronden moet je materialen inkopen. Je hebt hiervoor direct extra werkkapitaal nodig. 

Daarom ga je naar op zoek naar mogelijkheden voor de financiering van werkkapitaal. Factuurfinanciering levert je direct 80% van het factuurbedrag op. Je hebt de €8.000 binnen 24 uur op je bankrekening staan. 

Na een maand betaalt Martijn de factuur aan jou op jouw bankrekening. En jij betaalt dan de lening, plus de verschuldigde rente en kosten terug. Hoeveel deze rente en vergoedingen zijn, verschilt per aanbieder. Finturi – een Nederlands platform voor factuurfinanciering, stelt ondernemers in staat 80% van het factuurbedrag te ontvangen als een lening tegen aantrekkelijke rentetarieven van 0,75-2% per maand en een vaste vergoeding van 1,25%. 

Wat is factoring? 

Een factoring bedrijf koopt verzonden facturen, en vaak alle facturen die een bedrijf verzendt, en neemt ook de inning van de betaling bij haar klanten over. Bij factoring zal de factoringmaatschappij aan het bedrijf een deel van het uitstaande factuurbedrag betalen. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor het innen van het volledige bedrag. Zodra zij het volledige bedrag geïnd hebben, zullen zij het restant minus de afgesproken rente en kosten overmaken. De klanten betalen dus niet meer aan het bedrijf maar aan de factoringmaatschappij. Het duurt dus even voordat dit alles is ingeregeld en voordat je gebruik kunt maken van deze dienstverlening.

Wanneer het bedrijf factoring gebruikt, moet het haar klanten informeren dat zij aan een factoringmaatschappij moeten betalen  in plaats van direct aan jou…. Communicatie over de factuur en betaling loopt dan ook via de factoringmaatschappij. Sommige factoringmaatschappijen zijn hierover heel vaag zijn en doen zich voor als een vertegenwoordiger van het bedrijf wanneer zij contact opnemen met klanten. De meeste factoringmaatschappijen eisen daarbij ook een bepaald minimumvolume aan facturen per maand.  

Nog een voorbeeld: 

Laten we er weer van uitgaan dat je een timmerfabriek hebt. Je stuurt een factuur van 10.000 euro naar Martijn. Martijn heeft 30 dagen om de factuur te betalen. In de tussentijd krijg je een andere bestelling van Jeroen. Maar om die bestelling af te ronden moet je materialen inkopen. Je hebt hiervoor direct werkkapitaal nodig. 

Je gaat dan naar een factoringmaatschappij en sluit een overeenkomst af voor werkkapitaalfinanciering. Veelal kun je pas de volgende facturen gefinancierd krijgen omdat eerst het bankrekeningnummer op de factuur aangepast moet worden. De factoringsmaatschappij koopt vervolgens al je verzonden facturen en bied je afhankelijk van het risico 50% tot 90% van het factuurbedrag. Na een maand betaalt Martijn de factoringmaatschappij het factuurbedrag rechtstreeks. De factor brengt dan de rente en hun kosten in mindering en maakt het resterende bedrag naar je over.  

(Volgens de overeenkomst moet je vaak ook wanneer je het niet direct nodig hebt, de betaalstromen via de factormaatschappij laten lopen. Je krijgt dan kosten, ook wanneer je geen financieringsbehoefte hebt.) 

Samenvatting: 

  Factuurfinanciering  Factoring 
Eerste voorschot  80% van jouw factuur  50% tot 80% van jouw factuur 
Typische kosten  1% tot 3% per maand  2% tot 5% per maand 
Wordt de klant geïnformeerd over de financiering?  Nee  Ja (in de meeste gevallen) 
Aan wie betaalt de klant?  Jouw bedrijf  Rechtstreeks aan de factoringonderneming 

Voordelen van Factuurfinanciering en Factoring 

Het belangrijkste voordeel van deze soorten van financiering is dat je snel werkkapitaal kunt krijgenen daarmee kasstroomproblemen snel kan oplossen. Men hoeft niet te wachten op de betaling van de uitstaande facturen. Dit soort financiering is ook vrijwel altijd sneller dan andere soorten van financiering. 

Factuurfinanciering nodig? Registreer nu