Finturi is 2 jaar oud! Het verhaal van een Nederlandse Fintech Startup die financiering voor MKB eenvoudig en toegankelijk maakt

Vandaag wordt Finturi 2 jaar oud – een belangrijke mijlpaal. Twee jaar geleden zijn wij begonnen met het eenvoudiger en toegankelijker maken van werkkapitaalfinanciering voor MKB ondernemingen. We zijn begonnen met 7 medewerkers en vandaag de dag zijn wij doorgegroeid naar een team van meer dan 12 medewerkers verspreid over drie verschillende landen, die meer dan ooit gefocust zijn op het definiëren van de toekomst van MKB financiering.  

De start van ons bedrijf 

Finturi is gecreëerd om korte termijn werkkapitaalfinanciering toegankelijker te maken voor MKB bedrijven. Onderzoek toonde aan dat het voor bedrijven behoorlijk lastig kan zijn om aan werkkapitaal te komen. Bij traditionele alternatieven voor ophalen van financiering zijn vaak meerdere partijen betrokken waardoor het een kostbaar, tijdrovend en administratief complex proces is. Daarbij zijn de operationele kosten voor het behandelen van dergelijke financieringsaanvragen dusdanig hoog waardoor het voor traditionele financiers minder interessant is dergelijke aanvragen in behandeling te nemen.  

Wij realiseerden ons dat het creëren van een platform dat MKB bedrijven verbindt aan financiers, gebruikmakend van state-of-the-art technologieën waaronder Blockchain, Artificial Intelligence en Machine Learning, de operationele kosten drastisch kan verlagen en de tijdsduur voor het verkrijgen van de lening sterk kan verkorten. Hierdoor krijgen de MKB bedrijven een eerlijke kans op de kapitaalmarkten. Dit leidde tot de geboorte van Finturi.  

Beveiliging en automatisering 

Beveiliging en automatisering zijn vanaf het begin een kernonderdeel van het Finturi product. De toekomst van de markt voor financiering hangt af van deze twee aspecten. Derhalve zijn er verschillende aspecten die ons product veiliger maken door het gebruik van Blockchain en Artificial Intelligence.  

Elke gebruiker van het platform krijgt toegang tot een mobiele “wallet” applicatie die gebruikt wordt om elke transactie goed te keuren. Om dit op een veilige manier in te richten hebben we gebruik gemaakt van Blockchain. En om het systeem nog veiliger te maken, hebben we het gebruik van biometrische authenticatiemethoden mogelijk gemaakt, in plaats van het vertrouwen op twee-stap authenticatie dat vatbaar is voor aanvallen van hackers.  

Blockchain applicaties zoals “smart contracts” stellen ons in staat traditionele tijdrovende processen te automatiseren. Daarbij maken wij gebruik van algoritmes om binnen 30 minuten de “financiële gezondheidsscore” van de leners te bereken en hebben we verschillende controles in het systeem om de kwaliteit van de aangeleverde data te verifiëren.  

Het merk  

Vanaf het allereerste begin hebben wij ons gericht op het creëren van geloofwaardigheid voor ons product. Wij hebben veel geïnvesteerd in content marketing, social media, persberichten, interviews, podcasts en het spreken op verschillende evenementen om het verhaal van Finturi wijd te verspreiden.  Zo hebben we mogen pitchen op de meest prestigieuze evenementen in de industrie zoals de “Global SME Finance Forum” en de “Web Summit Lisbon”. Verschillende wereldwijde financiële en technische nieuwsbronnen hebben over Finturi geschreven. Maar wellicht nog belangrijker is de geweldige steun die wij hebben gekregen in de Nederlandse markt van verschillende partijen waaronder de MKB-ers, financiers en investeerders.  

Wet & Regelgeving  

Finturi wil haar platform niet alleen openstellen voor institutionele financiers, maar wil ook de particuliere financiers en de menigte (“de crowd”) de mogelijkheid bieden om financiering aan te bieden op het platform tegen een eerlijk rendement. Hiervoor was wel een vergunning van de AFM benodigd. Dit was voor ons een belangrijk maar tijdrovend proces. Verschillende gesprekken met de autoriteiten en adviseurs op het gebied van de desbetreffende wet & regelgeving hebben ons in staat gesteld de juiste procedures te beschrijven en te implementeren waarna wij toestemming hebben gekregen van de Autoriteit Financiële Markten in februari 2020.  

Corona Crisis  

Net nadat wij ons product in de markt hadden gelanceerd, werd Nederland en de wereld geconfronteerd met de ernstige corona crisis. Gelukkig was ons team al ingesteld en gewend aan het werken op afstand waardoor het verplichte thuiswerken vlekkeloos verliep. We hebben wel enkele wijzigingen moeten doorvoeren in onze algoritmes om het effect van de coronacrisis te verdisconteren. Daarbij hebben we een maximum ingesteld van 50.000 euro financiering per klant zodat we zoveel mogelijk klanten tegelijkertijd konden helpen in deze moeilijke periode.  

Om de risico’s voor onze financiers te beperken hebben we in die tijd alleen klanten toegelaten die via hun financieel adviseurs of accountants op ons platform werden aangemeld. Hierdoor waren wij in staat meer informatie over de MKB bedrijven te verzamelen. We hebben samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende adviseurs en accountants, en door middel van content marketing en webinars de markt geïnformeerd over de mogelijkheden en ontwikkelingen.  

Het nieuwe normaal 

Langzaam maar zeker kwamen we terug in het “nieuwe normaal”. Toen we dat zagen gebeuren, hebben we direct besloten ook klanten toe te laten die zich direct bij ons aanmelden, en niet langer alleen via adviseurs. We zijn gestart met adverteren via verschillende kanalen om MBK bedrijven direct te bereiken en we zijn gaan samenwerken met platforms die bedrijven helpen bij het vinden van de juiste MBK financieringen om toegang te krijgen tot een grotere database aan potentiële klanten. In een tijdspanne van nog geen 3 maanden hebben we meer dan 150 aanvragen ontvangen voor korte termijn financiering, afkomstig uit verschillende sectoren waaronder, groothandel, productie, consulting, weg – & waterbouw, bloemen & planten en nog veel meer.  

Quotes van partners 

Hier zijn enkele boodschappen van onze partners: 

“ Credion feliciteert Finturi met haar mooie (door)groei naar een volwassen financieringspartij en brengt graag een toast uit op de toekomstige samenwerking in de verstrekking van werkkapitaalfinancieringen aan de klanten van Credion.” – Edwin ten Cate, Manager Operations Credion. 

“216 Accountants feliciteert Finturi met het behalen van deze belangrijke mijlpaal. 216 is een data-gedreven accountancy organisatie die zich richt op verregaande digitalisering en inzet van technologie om het business model te verbeteren. Finturi biedt haar klanten een innovatieve manier om extra werkkapitaal aan te trekken. Door uitgebreide automatisering van haar processen kan Finturi haar klanten snel aan geld helpen tegen relatief lage kosten. De visie van Finturi sluit perfect aan op onze visie. Wij hopen dat we samen nog veel bedrijven mogen helpen.” – Richard Smid, CEO, 216 

Wij hebben de laatste twee jaar hard gewerkt aan het vertalen van onze visie naar realiteit en we hebben er elke seconde van genoten. Maar het mooiste moet nog komen. Een zonnige toekomst op het gebied van MKB financiering is in ons aller belang, laten we die toekomst samen vormgeven.