Werkkapitaalfinanciering nodig voor jouw bedrijf?

Het is goed mogelijk dat je als ondernemer ooit in een financieel moeilijke situatie gezeten hebt. Zo kan het zijn dat je net dat beetje financiële armslag mist om een goede investering te kunnen doen. Dat veel van je klanten nu eenmaal laat betalen waardoor de uitstaande facturen te hoog oplopen en te lang op zich laten wachten. Vroeg of laat kan zich dat tegen je keren. In dat geval kun je gebruik maken van werkkapitaalfinanciering. Met werkkapitaalfinanciering voorkom je dat financiën voor een liquide onderneming toch tot problemen kunnen leiden. 
 
Wat is werkkapitaal?  
Iedere onderneming heeft geld nodig om te overleven, zoveel staat vast. Het werkkapitaal valt in die zin te zien als de levensader van de onderneming. Allereerst heb je het bruto werkkapitaal, dat bestaat uit alle vlottende activa. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezige voorraad, het geld dat op de bankrekeningen staat met daar bovenop nog eens alle uitstaande facturen geteld. Verminder dit met alle vlottende passiva (openstaande facturen en andere kortlopende schulden) en je houdt het netto werkkapitaal over. 
 
Voorbeeld hoe werkkapitaal te berekenen 

Banksaldo + €50.000 
Aanwezige voorraad (aan inkoopprijs) + €25.000 
Openstaande facturen (debiteuren) + €35.000 
Bruto werkkapitaal + €110.000 
Nog te betalen rekeningen (crediteuren)  – €50.000 
Netto werkkapitaal + €60.000 

Het netto werkkapitaal is het geld dat een onderneming kan gebruiken voor bijvoorbeeld de personeelskosten, nieuwe voorraad in te kopen of de huur te betalen. Dit betekent overigens niet dat het werkkapitaal allemaal ook cash beschikbaar is. Dit omdat de aanwezige voorraad en uitstaande facturen ook bij het werkkapitaal wordt meegerekend.  

Het betekent daarentegen wel dat wanneer het nodig is dit bedrag wel beschikbaar kan komen in de vorm van werkkapitaalfinanciering.  

Het is een veelgemaakte fout dat een zo hoog mogelijk werkkapitaal ook als het beste voor de onderneming wordt gezien. Dit is niet het geval. Met een hoog werkkapitaal bestaat de kans dat je mogelijkheden laat liggen. Denk maar eens aan het versneld aflossen van openstaande schulden. Ook kan je met je crediteuren afspreken om tegen een korting eerder je facturen te betalen. 

Hoe optimaliseer jij jouw werkkapitaalbehoefte? 

Door de cashflow in jouw bedrijf zo optimaal mogelijk te houden maximaliseer je dus alle mogelijke kansen: Groeien waar kan en besparen wanneer mogelijk. Ook werkkapitaalfinanciering kan je daar goed bij helpen. 

Welke vorm van werkkapitaalfinanciering past het beste bij jouw bedrijfsvoering?  

Er zijn veel verschillende manieren om werkkapitaal via financiering te verkrijgen. Door digitalisering en de opkomst van alternatieve financiers, zijn er meer opties en is financiering toegankelijker geworden.  Vaak kan het binnen één dag tot een volledige week volledig geregeld zijn. Hieronder behandelen we zes van de populairste vormen: 

  • Crowdfunding 
  • Leverancierskrediet 
  • Rekening courant krediet 
  • Factoring 
  • Factuurfinanciering 

Crowdfunding 

Het begrip crowdfunding is de laatste jaren enorm in opkomst. Hierbij kan je via één van de vele beschikbare platforms een bedrag ophalen bij private personen die in jouw bedrijf willen investeren. Dit gaat over het algemeen om grotere bedragen en vooral nieuwe concepten die worden uitgewerkt. 

Leverancierskrediet 

Een eenvoudige manier om je werkkapitaal te vergroten is door een zogenaamd ‘leverancierskrediet’ aan te gaan. Je kan met jouw leveranciers gunstigere voorwaarden qua betalingstermijn overeenkomen.  

Rekening courant krediet 

In feite niets anders dan een rekening waarop je ‘rood’ kan staan om tijdelijke tekorten in het werkkapitaal aan te vullen. De voorwaarden zijn afhankelijk van bank tot bank. In de regel moet een rekening courant krediet echter niet gebruikt worden om het werkkapitaal langdurig te vergroten. Dit omdat een rekening courant krediet met een bepaalde limiet werkt. Het verhogen van die limiet is vaak een complexe en tijdrovende bedoening. Buiten dat kan een rekening courant zomaar beëindigd worden, iets dat de ondernemer veel onzekerheid oplevert. 

Factoring  

Bij factoring verkoop je een factuur aan een factoring bedrijf. Zij nemen zogezegd jouw uitstaande schuld over voor een percentage van het oorspronkelijke factuurbedrag. Afhankelijk van verschillende details krijg je in de regel tussen de 50% en 90% uitgekeerd.  

Wanneer je gebruik maakt van een factoring bedrijf moet je ook aan je klanten melden dat zijn aan een factoring bedrijf moeten betalen. Alle communicatie over de factuur verloopt ook niet meer via jou maar via het factoring bedrijf. 

Factuurfinanciering 

Een variant op factoring is factuurfinanciering. Hierbij leen je in feite geld op basis van een factuur die nog aan jou betaald moet worden. Op het moment dat de factuur aan jou betaald is, betaal je de lening simpelweg met een beetje rente terug aan de partij waarmee je de overeenkomst aan bent gegaan.  

De kosten liggen in de regel een stuk lager dan bij factoring. Ook behoud je zelf volledige controle over de contacten met de klant. Dit is gunstig omdat er klanten zijn die het geen prettig idee vinden om via een factoring bedrijf samen te werken met een andere partij. 

Hoe kan Finturi je helpen met de invulling van jouw werkkapitaalbehoefte?  

Finturi is in het jaar 2018 opgericht om (kleinere) ondernemers te helpen op een eenvoudige en gemakkelijke manier gebruik te kunnen maken van werkkapitaalfinanciering. Dit doen wij door via het unieke platform financiers en bedrijven met werkkapitaalbehoefte op de korte termijn aan elkaar te koppelen.  

Doordat Finturi gebruik maakt van de modernste technologieën zoals blockchain en kunstmatige intelligentie kunnen ondernemers hun MKB-financiering op een zo goedkoop en snel mogelijke manier voor elkaar krijgen. 

Wil jij ook weten wat Finturi voor jou kan bekijken? Bijvoorbeeld in de vorm van een zakelijk krediet of factuurfinanciering? Eén van onze accountmanagers legt je graag meer uit over al de verschillende mogelijkheden die bestaan om jouw zaak verder te helpen groeien. Neem contact met ons op via support@finturi.com of +31 70 200 14 20.